Services

"Abacus Audit And Consulting" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində hüquqi biliklərə malik ekspertlər çalışdığı üçün Bizim üçün heç bir sual cavabsız qalmır (müəssisənin məhkəmədə müdafiəsi, müqavilələrin bağlanılması, müəssisənin təsis edilməsi və ya ləğvi, əmək və mülki hüquq münasibətləri və s.)

"Abacus Audit And Consulting" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təklif etdiyi hüquqi xidmətlər aşağıdakılardır:

Vergi, əmək, valyuta, gömrük, administrativ və cinayət (iqtisadi fəaliyyətlə əlaqədar) qanunvericiliyi ilə əlaqədar sualların konsultasiyası

Mülki-hüquqi, vergi və administrativ məsələlər üzrə məhkəmə işlərinin aparılmasında yardım

mübahisələrin məhkəməqabağı tənzimlənməsi
 

ərizələrin, şikayətlərin, xahişlərin və digər prosessual sənədlərin hazırlanması
 

müştərinin maraqlarının arbitraj və ümumi məhkəmələrdə müdafiyəsi

 İqtisadi sahə ilə əlaqəli cinayət işlərində vətəndaşlara yardım

Hüquqi şəxslərin və müəssisənin struktur bölmələrinin qeydiyyatı, reorqanizasiyası və ləğv edilməsi

Nizamnamə sənədlərinin, müəssisənin fəaliyyətini reqlamentləşdirən daxili sənədlərinin (əmrlər, əsasnamələr, instruksiyalar) tərtibi

Layihələrin hüquqi müşahidəsi

Services
Legal Services Auditing Abacus Academy (trainings) Tax accounting Evaluation Consulting Accounting