Mühasibat uçotu - vacib və mürəkkəb bir sistemdir. Bəzən müəssisənin gələcəyi, bu sistemin düzgün və effektiv qurulmasından asılıdır. Təklif etdiyimiz xidmətin işi müəssisənin daxili idarəetmə hesabatlarının və maliyyə hesabatlarının hazırlanması, vergi uçotunun aparılmasıdır. Burada biliklər ilə yanaşı, işçi-mühasiblər arasında işlərin düzgün bölüşdürülməsi, qarşılıqlı yardımlaşma və komanda şəklində işləmə kimi amillər mühüm rol oynayır.

 "Abacus Audit And Consulting" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mühasibatlıq xidmətlərinə aşağıdakılar daxildir:

Услуги
Юридические услуги Аудит Abacus Academy (тренинги) Налоговый учет Оценка Консультации Бухгалтерия