SubtitleMaliyyə və Mühasibatlıq

Business,Accountant,Or,Banker,,Businessman,Calculate,And,Analysis,With,Stock
Müvafiq İcra Hakimiyyəti Orqanı ilə praktiki işlənilən məsələlərin həlli ---- yoxdur
Bu təlim Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun qurulmuşdur. Burada Azərbaycan Respublikasında dövlət satınalmalarının iqtisadi, hüquqi və təşkilati əsaslarını, satınalmalar zamanı dövlət vəsaitindən səmərəli və qənaətlə istifadə edilməsi, müsabiqə və aşkarlıq əsasında bütün malgöndərənlərə (podratçılara) bərabər rəqabət mühiti yaradılması prinsipləri və qaydalarını öyrənəcəksiniz. Bunlar aşağıdakılardır.

Aslan AHMEDOF © 2024. All Rights Reserved.