“Abacus Audit And Consulting” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin konsaltinq xidmətlərinə aşağıdakılar daxildir:

 • Mühasibat uçotu və mühasibat (maliyyə) hesabatı;
 • Vergitutma;
 • BMUS tətbiq edilməsi;
 • İdarəetmə uçotu, xərclərin idarə edilməsi
  və məhsuldarlıq;
 • Maliyyələşdirmə və büdcə;
 • Müəssisənin restrukturlaşdırılması;
 • Korporativ idarəetmə;
 • Strateji menecment;
 • Şirkətin təşkilati strukturunun optimallaşdırılması.

Aslan AHMEDOF © 2023. All Rights Reserved.