İnsan Resusrsları

Human,Reesources,Management,And,Recruitment.,Businessman,Using,Modern,Tablet,Computer.

Əmək Haqqı Necə Hesablanır ?

Əmək Haqqının Hesablanması təlimi qısa müddətli bir təlim olaraq insan resursları, mühasibatlıq sahəsində əmək haqqının hesablanması sahəsi üzrə çalışan mütəxəssislər üçün mövcud bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədilə yaradılan bir tədris proqramıdır.

Əmək Qanunverciliyi Təlimi və Kursu

Bu təlim Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyinə uyğun qurulmuşdur. Burada ölkənin əmək qanunvericiliyi (zərurət yaranarsa dövlət qulluğu qanunvericiliyi) sistemi, ondan irəli gələn tələblər, əmək münasibətlərinin yaranması, rəsmiləşdirilməsi, kadr işinin praktiki formada izahı öz əksini tapır. Eyni zamanda işçinin və işəgötürənin əsas hüquq və vəzifələri, əmək funksiyası, iş vaxtı və onun tənzimlənməsi, əmək müqaviləsi, onun növləri, hazırlanması, sənədləşdirilməsi, müqaviləyə xitam verilməsi qaydaları öyrədilir.

İnsan Resuslarının İdarəedilməsi Təlimi və Kursu

Əgər siz yenicə təyin edilmiş İnsan Resursları (İR)meneceri yaxud insan resursları sahəsində yenicə işə başlamısınızsa və yaxud da ümumiyyətlə bu sahədə çalışmır, lakin bu sahəyə aid müəyyən vəzifə öhdəlikləriniz varsa o halda bu təlim sizə lazım olam əsas bilikləri verə bilər. Təlim vasitəsilə siz zəruri kadr funksiyalarını başa düşə və təşkilatınızda tətbiq etmək üçün bir plan hazırlaya biləcəksiniz.

Aslan AHMEDOF © 2024. All Rights Reserved.