Subtitle

"Abacus Audit And Consulting"

Some description text for this item

“Abacus Audit And Consulting” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində hüquqi biliklərə malik ekspertlər çalışdığı üçün Bizim üçün heç bir sual cavabsız qalmır (müəssisənin məhkəmədə müdafiəsi, müqavilələrin bağlanılması, müəssisənin təsis edilməsi və ya ləğvi, əmək və mülki-hüquqi münasibətləri və s.). “Abacus Audit And Consulting” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təklif etdiyi hüquqi xidmətlər aşağıdakılardır: 

  • Vergi, əmək, valyuta, gömrük, administrativ və cinayət (iqtisadi fəaliyyətlə əlaqədar) qanunvericiliyi ilə əlaqədar sualların konsultasiyası;
  • Mülki-hüquqi, vergi və administrativ məsələlər üzrə məhkəmə işlərinin aparılmasında yardım;
  • Mübahisələrin məhkəmə qabağı tənzimlənməsi;
  • Ərizələrin, şikayətlərin, xahişlərin və digər prosessual sənədlərin hazırlanması;
  • Müştərinin maraqlarının arbitraj və ümumi məhkəmələrdə müdafiəsi;
  • İqtisadi sahə ilə əlaqəli cinayət işlərində vətəndaşlara yardım;
  • Hüquqi şəxslərin və müəssisənin struktur bölmələrinin qeydiyyatı, reorqanizasiyası və ləğv edilməsi;
  • Nizamnamə sənədlərinin, müəssisənin fəaliyyətini reqlamentləşdirən daxili sənədlərinin (əmrlər, əsasnamələr, instruksiyalar) tərtibi;
  • Layihələrin hüquqi müşahidəsi.

Aslan AHMEDOF © 2023. All Rights Reserved.