Vergi — dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi

Vergi — dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi
ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin mənimsəməsi şəklində dövlət büdcəsinə və
yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənişdir.

Asif-Eliyev

Vergi auditi:

 • Müəssisənin AR vergi qanunvericiliyinə əməl etməsinin  yoxlanılması, vergi hesabatlarının düzgünlüyünün təsdiq edilməsi;
 • Fiziki və hüquqi şəxslərin verginin hesablanması və ödənilməsi üzrə konsultasiyası;
 • Vergi yoxlamalarının müşahidəsi. Vergi yoxlamasının aktı üzrə etirazların hazırlanması;
 • Vergi mübahisələrinin aparılmasında yardım:
       • yuxarı vergi orqanına apelyasiya şikayətinin hazırlanması,
       • ərizələrin, şikayətlərin, xahişlərin və digər prosessual sənədlərin hazırlanması,
       • məhkəmə orqanlarında vergi ödəyicisinin maraqlarının təmsil edilməsi;
 • Vəzifəli şəxslərin müəssisənin vergi mübahisələri ilə bağlı cinayət işləri üzrə müdafiəsi;
 • Nəzərdə tutulan sazİşlərin vergi nəticələrinin qiymətləndirilməsi;
 • Vergi planlaşdırma sisteminin qurulması;
 • Vergi uçotunun aparılması, vergi bəyannamələrinin tərtib edilməsi və AR qanunvericiliyi əsasında ödəniləcək vergilərin hesablanması;
 • Vergi uçotunun qurulması və ya bərpa edilməsi;
 • Vətəndaşlara fiziki şəxslərin gəlirləri üzrə bəyannamələrin doldurulmasında yardım;
 • Vergitutma və mühasibat uçotunun məqsədləri üçün uçot siyasətinin işlənməsi və funksiyası;
 • Vergi sualları üzrə seminarların keçirilməsi.

Aslan AHMEDOF © 2024. All Rights Reserved.