Businessman,Analyzing,Financial,Report,Data,Of,The,Company,Operations,(balance

Vergi Uçotu təliminin əsas məqsədi təlim iştirakçılarını müəssisənin əməliyyatlarını vergi
qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirtmək və vergi uçotunu düzgün aparmaq
istiqamətində zəruri bacarıq və biliklərlə təmin etməkdir. Əldə etdiyiniz bilik sizin vergi
qurumları ilə əməkdaşlığınızı asanlaşdıracaq və lazımi sənəd və bəyannamələrin vaxtında və
düzgün doldurulmasına köməklik edəcəkdir.

Aslan AHMEDOF © 2024. All Rights Reserved.