Chating with people-2

“Abacus Audit And Consulting” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti mühasibat, audit, hüquq, vergi və s. sahələrində konsaltinq xidmətlərini təklif edir. Hər hansı bir sual/problemlə üzləşdikdə, onun həlli üçün günlərlə fikirləşərək vaxt itirmək…

Researching

Mühasibat uçotu – vacib və mürəkkəb bir sistemdir. Bəzən müəssisənin gələcəyi, bu sistemin düzgün və effektiv qurulmasından asılıdır. Təklif etdiyimiz xidmətin işi müəssisənin daxili idarəetmə hesabatlarının və maliyyə hesabatlarının…

Taxation-11

Vergi — dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin mənimsəməsi şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənişdir.

Documentation

Audit – əmtəə istehsalı və satışı, xidmət göstərilməsi və iş görülməsi ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərində mühasibat uçotunun dəqiq və dürüst aparılmasının, mühasibat və maliyyə hesabatlarının müstəqil yoxlanılmasıdır.

Aslan AHMEDOF © 2024. All Rights Reserved.