Kommersiya hüquqi şəxslərin qeydiyyatı

“Abacus Audit And Consulting” kommersiya hüquqi şəxslərin qeydiyyatı üzrə xidmətlərə daxildir:

  • Yerli investisiyalı hüquqi şəxsin fiziki şəxs tərəfindən təsisi;
  • Yerli investisiyalı hüquqi şəxsin hüquqi şəxs tərəfindən təsisi;
  • Xarici investisiyalı hüquqi şəxsin hüquqi şəxs tərəfindən təsisi;
  • Xarici investisiyalı hüquqi şəxsin fiziki şəxs tərəfindən təsisi;
  • Hüquqi şəxsin nümayəndəliyinin təsisi;
  • Hüquqi şəxsin filialının təsisi.