Maliyyə və Mühasibatlıq

Vergi Uçotu

Vergi Uçotu Nədir ?

Vergi Uçotu təliminin əsas məqsədi təlim iştirakçılarını müəssisənin əməliyyatlarını vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirtmək və vergi uçotunu düzgün aparmaq istiqamətində zəruri bacarıq və biliklərlə təmin etməkdir. Əldə etdiyiniz bilik sizin vergi qurumları ilə əməkdaşlığınızı asanlaşdıracaq və lazımi sənəd və bəyannamələrin vaxtında və düzgün doldurulmasına köməklik edəcəkdir.

Əlavə Dəyər Vergisi (ƏDV)

Əlavə Dəyər Vergisi Nədir ?

Sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyat şəraitində müvafiq olaraq şirkətlərin də dövriyyə həcmləri artır və bu da ƏDV ödəyicisi olan şirkət yaxud müəssisələrin sayının artmasına səbəb olur. Nəzərə alsaq ki, ƏDV vergi mühasibatlığının mühüm və eyni zamanda da mürəkkəb bölməsidir, şirkət, müəssisə yaxud təşkilatlarda bu sahə üzrə peşəkar mütəxəssislərin mövcudluğuna tələbat artmışdır.

Praktiki Mühasibatlıq

Praktiki Mühasibatlıq

Praktiki Mühasibatlıq təlimi AR-nın mühasibat uçotu standartlarına cavab verən praktiki proqramı tədris edir. Təlim, müəssisələrdə təşkil edilmiş mühasibat işinin kompleks şəkildə, yəni ilkin əməliyyatlardan başlayaraq son maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsinə kimi aparılan bütün maliyyə və mühasibat əməliyyatlarının mahiyyətini və məqsədini anlamaq və mənimsəmək üçün tələb olunan bütün nəzəri və praktiki bilikləri əhatə edir.

Bəyanamələrin Tərtibi

Bəyanamələrin Tərtibi

Mühasibatlıq sahəsində çalışan hər bir şəxs üçün vacib və əhəmiyyətli olan 1C Mühasibatlıq proqramının öyrənilməsi günün real tələblərindəndir. 1C Mühasibat Uçotu təlimi mühasibatlıq əməliyyatlarının 1C Mühasibatlıq proqramında praktik şəkildə icrasını tədris edir. Təlim zamanı siz mühasibat uçotu haqqında mövcud nəzəri biliyinizi istifadə edərək müxtəlif növ mühasibatlıq əməliyyatlarını 1C proqramında tətbiq etməyi öyrənəcəksiniz.

1C 8.3 Azərbaycan üçün mühasibatlıq

1C 8.3 Azərbaycan üçün mühasibatlıq

Mühasibatlıq sahəsində çalışan hər bir şəxs üçün vacib və əhəmiyyətli olan 1C Mühasibatlıq proqramının öyrənilməsi günün real tələblərindəndir. 1C Mühasibat Uçotu təlimi mühasibatlıq əməliyyatlarının 1C Mühasibatlıq proqramında praktik şəkildə icrasını tədris edir.