Mühasibat uçotu

Mühasibat Uçotu və Mühasibatlıq Xidmətləri: Maliyyənin Mühüm Təminatı

Bəzən müəssisənin gələcəyi, bu sistemin düzgün və effektiv qurulmasından asılıdır. Təklif etdiyimiz xidmətin işi müəssisənin daxili idarəetmə hesabatlarının və maliyyə hesabatlarının hazırlanması, vergi uçotunun aparılmasıdır.

Mühasibat uçotu, iş sahəsində vacib və mürəkkəb bir sistemdir. Hər hansı bir iş təşkilatı üçün maliyyənin düzgün idarə edilməsi, dəqiq hesabatların aparılması və vergi qanunlarına riayət etmək əsasən mühüm və əsasən vacibdir. Buna əsasən, mühasibat uçotu, bir müəssisənin nailiyyətinin, dövlət tərəfindən tələb edilən maliyyə və hesabat standartlarına uyğunluğunun və müvafiq vergi ödəmələrinin təmin edilməsinin əsasını təşkil edir.

 

Mühasibat uçotu, maliyyə sahəsindən başqa bir əsas sahə olmadığından, buna nail olan müəssisələr üçün bu xidmətlərin əhəmiyyəti də artır. Mühasibatlıq xidmətləri, bir şirkətin maliyyə sənədlərini düzgün şəkildə idarə etmək üçün mütləqdir. Mühasibat uçotunun yaxşı idarə edilməsi, müşahidəçi orqanların tələb etdiyi bütün sənədlərin düzgün şəkildə hazırlanmasına kömək edir və şirkətin maliyyə sahəsində güvənliyini təmin edir.

Biz, “Abacus Audit And Consulting” MMC, mühasibat uçotu və mühasibatlıq xidmətləri təklif edirik. Müşahidə və maliyyə hesabatlarının hazırlanması, vergi uçotunun aparılması və digər məsələlər üzrə müştərilərimizi dəstəkləyirik. Mühasibat uçotunun dəqiq və düzgün şəkildə aparılmasını təmin edərək, müəssisələrin maliyyələrini effektiv şəkildə idarə etmələrinə kömək edirik.

 “Abacus Audit And Consulting” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mühasibatlıq xidmətlərinə aşağıdakılar daxildir:

• Mühasibat uçotunun aparılması, mühasibat (maliyyə) hesabatlarının formalaşdırılması;

• Fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin tam mühasibat müşayiəti;

• Rüblük və illik hesabatların müvafiq nəzarətedici orqanlara (Vergilər Nazirliyi, Dövlət Sosial Müdafiəsi Fondu, Statistika İdarəsi, Məşğulluq İdarəsi) təqdim edilməsi;

• Sıfır hesabatlarının verilməsi;

• Mühasibat uçotunun qurulması və ya bərpa edilməsi (mühasibat uçotunun aparılması üzrə konsultasiyalar);

• Müəssisənin əsas vasitələrinin inventarizasiyası;

• Debitor və kreditor borcunun analizi və inventarizasiyası;

• Vergi qoyma və vergi planlaşdırılması;

• Vergi yoxlamaları zamanı təşkilatın maraqlarının təmsil olunması, vergi yoxlaması aktlarına etirazların hazırlanması;

• Uçot siyasətinin işlənilməsi və optimallaşdırılması (müəssisənin hesabat siyasətinin hazırlanması və ilkin hesabat sənədlərinin tərtibi);

• Müəssisənin kadrlar uçotunun aparılması.

 

Bizimlə əlaqə saxlayın və mühasibat uçotu və mühasibatlıq xidmətlərimizlə sizi maliyyə sahəsində dəqiqlik və rahatlıq əldə etməyə dəvət edirik.