Dövlət satınalmaları haqqında qanununvericilik

Təlim Haqqında

Bu təlim Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun qurulmuşdur. Burada Azərbaycan Respublikasında dövlət satınalmalarının iqtisadi, hüquqi və təşkilati əsaslarını, satınalmalar zamanı dövlət vəsaitindən səmərəli və qənaətlə istifadə edilməsi, müsabiqə və aşkarlıq əsasında bütün malgöndərənlərə (podratçılara) bərabər rəqabət mühiti yaradılması prinsipləri və qaydalarını öyrənəcəksiniz. Bunlar aşağıdakılardır.

  • Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun mənimsədilməsi-Elektron satınalma üzərindən prkatiki təlim
  • Müvafiq İcra Hakimiyyəti Orqanı ilə praktiki işlənilən məsələlərin həlli

Kimlər iştirak edə bilər?

Dövlət təşkilatları və özəl şirkətlərin əməkdaşları.

Sertifikat:

  • Təlim bitdikdən sonra iştirakçılar Abacus Akademiyası tərəfindən sertifikatla təltif ediləcəkdir.
  • Təlim dili: Azərbaycan
  • Davamiyyət: 16 saat