Qiymətləndirmə

“Abacus Audit And Consulting” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti sahibkarlara beynəlxalq standartlara uyğun olan yüksək keyfiyyətli qiymətləndirilmə xidmətlərini təklif edirik.

  • Şirkətin (biznesin);
  • Daşınmaz əmlakın;
  • Maşınların, avadanlığın və nəqliyyat vasitələrinin;
  • Qeyri-maddi aktivlərin və intellektual mülkiyyətin;
  • BMUS formalaşdırılması məqsədi ilə aktiv və öhdəliklərin;
  • Sığorta edilmiş obyekt üçün risk dərəcəsinin;
  • Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirməsində yardım.