Businessman,Analyzing,Financial,Report,Data,Of,The,Company,Operations,(balance

Vergi Uçotu təliminin əsas məqsədi təlim iştirakçılarını müəssisənin əməliyyatlarını vergi
qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirtmək və vergi uçotunu düzgün aparmaq
istiqamətində zəruri bacarıq və biliklərlə təmin etməkdir. Əldə etdiyiniz bilik sizin vergi
qurumları ilə əməkdaşlığınızı asanlaşdıracaq və lazımi sənəd və bəyannamələrin vaxtında və
düzgün doldurulmasına köməklik edəcəkdir.

Greeting-1

Kadr kargüzarlığı və Miqrasiya xidməti “Abacus Audit And Consulting” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti kadr kargüzarlığı və miqrasiya xidmətinin təşkili…

Adsız tasarım (4)

Yerli investisiyalı hüquqi şəxsin fiziki şəxs tərəfindən təsisi
Yerli investisiyalı hüquqi şəxsin hüquqi şəxs tərəfindən təsisi
Xarici investisiyalı hüquqi şəxsin hüquqi şəxs tərəfindən təsisi

Funds-6

“Abacus Audit And Consulting” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti sahibkarlara beynəlxalq standartlara uyğun olan yüksək keyfiyyətli qiymətləndirilmə xidmətlərini təklif edir.
Maşınların, avadanlığın və nəqliyyat vasitələrinin

LAW AND TAX

“Abacus Audit And Consulting” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində hüquqi biliklərə malik ekspertlər çalışdığı üçün Bizim üçün heç bir sual cavabsız qalmır (müəssisənin məhkəmədə müdafiəsi, müqavilələrin bağlanılması,

Chating with people-2

“Abacus Audit And Consulting” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti mühasibat, audit, hüquq, vergi və s. sahələrində konsaltinq xidmətlərini təklif edir. Hər hansı bir sual/problemlə üzləşdikdə, onun həlli üçün günlərlə fikirləşərək vaxt itirmək…

Researching

Mühasibat uçotu – vacib və mürəkkəb bir sistemdir. Bəzən müəssisənin gələcəyi, bu sistemin düzgün və effektiv qurulmasından asılıdır. Təklif etdiyimiz xidmətin işi müəssisənin daxili idarəetmə hesabatlarının və maliyyə hesabatlarının…

Taxation-11

Vergi — dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin mənimsəməsi şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənişdir.

Documentation

Audit – əmtəə istehsalı və satışı, xidmət göstərilməsi və iş görülməsi ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərində mühasibat uçotunun dəqiq və dürüst aparılmasının, mühasibat və maliyyə hesabatlarının müstəqil yoxlanılmasıdır.

Aslan AHMEDOF © 2024. All Rights Reserved.