1C 8.3 Azərbaycan üçün mühasibatlıq

Təlim Haqqında

Kimlər iştirak edə bilər?

Əhatə ediləcək mövzular: