Bəyyannamələrin tərtibi

Təlim Haqqında

Vergi Uçotu təliminin əsas məqsədi təlim iştirakçılarına vergi bəyannamələrinin tərtibinin praktiki üsullarla təlimidir.  Bu təlim iştirakçılara bəyannamələrin vaxtında və düzgün doldurulmasına köməklik edəcəkdir.

Kimlər iştirak edə bilər?

Təlim Mühasibat və Vergi Uçotunu yeni öyrənən mütəxəssislər, yeni mühasiblər və ya ümumiyyətlə bu sahədə heç bir biliyi yaxud təcrübəsi olmayan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Əhatə ediləcək mövzular:

 • ƏDV bəyannaməsi Tanışlıq,ƏDV bəyannaməsi dataların yığılması
 • ƏDV bəyannaməsinin qurulması (Bütün əlavələri ilə)
 • Əmək məzuniyyəti və orta əmək haqqının saxlandığı halların hesablanması;
 • Real müəssisə üzərindən İştirakçıların ƏDV bəyannaməsi Hazırlaması
 • ÖMV bəyannaməsi Tanışlıq, ÖMV bəyannaməsinin qurulması (Əlavələr ilə)
 • Real müəssisə üzərindən ÖMV bəyannaməsinin Hazırlanması
 • Vahid Bəyannamə Tanışlıq,Vahid bəyannamənin qurulması (Fiziki və Hüquqi şəxs üçün)
 • Real müəssisə üzərindən Vahid bəyannamənin qurulması (3 şirkət üzrə)
 • Mənfəət və Gəlir Bəyannaməsi tanışlıq, Mənfəət bəyannaməsinin qurulması(Əlavə 1 ilə)
 • Real müəssisənin Mənfəət hesabatanın hazırlanması
 • Sadələşdirilmiş ,Əmlak,Torpaq bəyannamələri ilə tanışlıq və hazırlanması
 • Real müəssisənin Sadələşdirilmiş,Torpaq,Əmlak bəyannamələrinin qurulması
 • E-taxes,Statatistika,E-gov,E-sosial,ƏMAS ümumi tanışlıq

Sertifikat:

 • Təlim bitdikdən sonra iştirakçılar Abacus Akademiyası tərəfindən sertifikatla təltif ediləcəkdir.
 • Təlim dili: Azərbaycan
 • Davamiyyət: 16 saat