1256244

Vergi və Vergitutma

Vergi və Vergitutma

Vergi — dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənişdir

Vergi hesabatlarını hər il düzgün şəkildə hazırlanmaq və təqdim edmək lazımdır. Bu, iş sahiblərinin maliyyə planlaması və məhsuldarlığı üçün vacibdir. Vergi tənzimləmələri ilə bağlı mütəmadi yeniliklər olduğu üçün, peşəkar maliyyə xidmətləri – Abacus Audit şirkəti tərəfindən göstərilən xidmətlər, əhəmiyyətli ola bilər. Abacus Audit şirkəti, vergi hesabatları və maliyyə əməliyyatlarınızı effektiv şəkildə idarə etmək üçün sizə xidmət təklif edilir.

Vergi növlərinin bir hissəsi:

  • Fiziki şəxslərin gəlir vergisi, şəxsin əldə etdiyi maaş, sənədləşdirilməmiş gəlir və əlavə qazanclar kimi gəlirlərinə əsasən hesablanan və dövlətə təhvil verilməsi məcburi olan bir vergi növüdür.
  • Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi, bələdiyyə mülkiyyətində olmayan müəssisə və təşkilatlar kimi bələdiyyə mülkiyyətində olmayan müəssisə və təşkilatlardan gəlir əldə edən hüquqi şəxslərin ödəməli olduğu vergidir.
  • Sadələşdirilmiş vergi, vergi ödəyicilərinin hesabatlarını və ödəmələrini daha asan və sadə hala gətirən bir vergiləşdirmə rejimidir, xüsusilə kiçik və orta ölçüdə işlər üçün tətbiq olunur
  • Əlavə dəyər vergisi, müəssisələrin və ya şəxslərin istehsal etdiyi və ya satdığı məhsulların dəyərinə əlavə olaraq əlavə edilən dövlət vergisidir.
  • Aksizlər, müəssisələrin və şəxslərin müəyyən məhsulları alarkən və ya satarkən ödəməli olduğu dövlət vergiləridir.

Vergi haqqında daha dərin məlumat almaq və maliyyələrinizi düzgün idarə etmək istəyirsinizsə, peşəkarların köməyindən istifadə etmək məqsədəuyğundur. Abacus Audit – sizin vergi işlərinizi və maliyyə öhdəliklərinizi düzgün yerinə yetirmək üçün təqdim edilmiş peşəkar maliyyə xidmətləri ilə sizə kömək edə bilər.