G0A5004-683x1024

Asif Əliyev

Vergi və mühasibat uçotu üzrə partnyor

Mühasibat və vergi uçotu arasındakı fərqlərin böyük hissəsi mühasibat və vergi mənfəətinin müəyyənləşdirilməsi zamanı yaranır. Mühasibat və vergi uçotunun əsas fərqlərinə bunlar aid edilə bilər:


- gəlir və xərclərin fərqli təsnifatı;
- amortizasiya hesablamaları metodları;
- gəlir və xərclərin tanınması metodları;
- material və istehsal ehtiyatlarının dəyərləndirilməsi
üsulları və s.

Vergi və mühasibat uçotonun davamlı və düzgün aparılması şirkətin uğurlu fəaliyətini əks etdirən əsas faktorlardan biri və ya birincisidir. Şirkətinizin bu strukturunun həqiqi mütəxəssislərə təhvil verilməsi lüzumsuz maliyyə itkilərinin qarşısının alınmasına təminat verir. Şirkətimizin Vergi və mühasibat uçotu bölməsinə rəhbərlik edən Asif Aliyev Şəmistan oğlu vergi və mühasibat uçotu sahələrində dərin biliklərə sahib olmaqla yanaşı, bu sahədə geniş praktik təcrübəyə malik