Sima Yaqubova

Tural Hüseynov

Hüquq xidməti üzrə menecer

Vəkillər kollegiyasının üzvü (Lisenziya 12-VK) olan Tural Hüseynov ilə əməkdaşlığımız sayəsində müştərilərlə fəaliyyət zamanı hüquq sferasında yarana biləcək problemlərin həllində dəstək olur, onları arbitraj məhkəmələrində və ümumi yurisdiksiya məhkəmələrində təmsil edirik.

-Vergi orqanlarının çıxardığı qərarların və hərəkətlərin hüquqi ekspertizası.
-Vergi yoxlamaları olan zaman təşkilatların maraqlarının təmsil edilməsi, vergi yoxlaması aktlarına etirazların hazırlanması və vergi ödəyicisinin məsuliyyətə cəlb edilməsindən şikayət verilməsi.
-Vergi mübahisələrinin məhkəmə/məhkəmədən xaric qaydada nizamlanması.
-Vergi mübahisələrinin məhkəmədə həlli (vergi orqanların aktlarının qeyri-qanuni sayılması və ləğvi), artıq ödənilmiş vergi məbləğlərinin və tutulmaqların qaytarılması.
-Artıq ödənilmiş/alınmış vergi və rüsumların geri qaytarılması. Ixrac ƏDV-nin geri qaytarılması.